סדרת מפגשי לימוד פרטניים

סדרת מפגשים פרטיים 1X1 מאפשרת התמקדות בעולם תוכן ספציפי ובסט הכלים הלשוניים לו אתה נדרש. המפגש האישי מאפשר מתן מענה ממוקד לקשיים ולטעויות, ומכאן יתרונו.

כל מפגש לימוד כולל מגוון דרכים להתנסות באנגלית- שיחות עבודה, התכתבויות, "סמול טוק" או סימולציות מצבים- בהתאם לעבודתכם ולמשימות להן אתם נדרשים. לקוחות מעידים שהשיעורים העלו מאוד את יכולתם ובטחונם להתבטא והעשיר את השפה בה הם משתמשים.

מספר השיעורים בסדרה יוחלט עם הלקוח.

מפגש תרגול ממוקד

אתם נדרשים לקיים ראיון באנגלית, לשוחח בטלפון או להציג נושא באנגלית? אם לא דיברתם אנגלית זמן רב, זה עשוי להיות מלחיץ ומאתגר. במפגש מסוג זה יש את האפשרות לתרגל באופן ממוקד את המשימה לה אתם נדרשים. כך תוכלו לבצע את הנדרש ותהיו בטוחים להתבטא. לאחר התרגול, תדעו בבירור מה לומר ובאיזה אופן, ושליפת המילים מהזכרון תהיה קלה יותר.